Anul universitar: 2017/2018
Utilizator:Vizitator

Bine ati venit pe pagina personala! Sunteti inscris/insrisa la urmatoarele programe de studii:
 • Specializarea: TDDH, anul 4 - planul de învățământ  
  Tutore: telefon: mail:
  • Ingineria zăcămintelor de hidrocarburi 1 - semestrul 1
  • Transportul fluidelor multifazice - semestrul 1
  • Exploatarea sondelor marina - semestrul 1
  • Proiectare asist. de calc. a sistemelor e transp. şi distribuţie 1 - semestrul 1
  • Echipamente şi utilaje în ind. gazelor naturale 1 - semestrul 1
  • Distribuirea fluidelor în reţele de conducte 1 - semestrul 1
  • Depozitarea fluidelor 1 - semestrul 1
  • Transportul gazelor 1 - semestrul 1
  • Mentenanța sistemelor de conducte - semestrul 2
  • Dispecerizarea sistemelor de transport - semestrul 2
  • Practică pentru elaborare proiect de diplomă 2 - semestrul 2
  • Reabilitarea structurilor gazeifere 2 - semestrul 2
  • Achiziţionarea şi prelucrarea automată a datelor 2 - semestrul 2
  • Tratarea apei 2 - semestrul 2
  • Economisirea gazelor naturale 2 - semestrul 2
  • Protecţia mediului 2 - semestrul 2
  • Managementul calităţii 2 - semestrul 2
  • Evaluarea zăcămintelor de gaze - semestrul 2
 • Specializarea: TDDH, anul 4 - planul de învățământ  
  Tutore: telefon: mail:
  • Ingineria zăcămintelor de hidrocarburi 1 - semestrul 1
  • Transportul fluidelor multifazice - semestrul 1
  • Exploatarea sondelor marina - semestrul 1
  • Proiectare asist. de calc. a sistemelor e transp. şi distribuţie 1 - semestrul 1
  • Echipamente şi utilaje în ind. gazelor naturale 1 - semestrul 1
  • Distribuirea fluidelor în reţele de conducte 1 - semestrul 1
  • Depozitarea fluidelor 1 - semestrul 1
  • Transportul gazelor 1 - semestrul 1
  • Mentenanța sistemelor de conducte - semestrul 2
  • Dispecerizarea sistemelor de transport - semestrul 2
  • Practică pentru elaborare proiect de diplomă 2 - semestrul 2
  • Reabilitarea structurilor gazeifere 2 - semestrul 2
  • Achiziţionarea şi prelucrarea automată a datelor 2 - semestrul 2
  • Tratarea apei 2 - semestrul 2
  • Economisirea gazelor naturale 2 - semestrul 2
  • Protecţia mediului 2 - semestrul 2
  • Managementul calităţii 2 - semestrul 2
  • Evaluarea zăcămintelor de gaze - semestrul 2
 • Specializarea: Drept, anul 4 - planul de învățământ  
  Tutore: telefon: mail:
  • Drept procesual civil I - semestrul 1
  • Drept institutional bancar - semestrul 1
  • Drept judiciar comparat - semestrul 1
  • Dreptul comunitar al afacerilor - semestrul 1
  • Practica la instanţele judecătoreşti 1 - semestrul 1
  • Drept execuţional penal 1 - semestrul 1
  • Dreptul asigurărilor (civile și comerciale) - semestrul 1
  • Medicină legală 1 - semestrul 1
  • Dreptul comerţului internaţional I - semestrul 1
  • Jurisdicţii constituţionale comparate 1 - semestrul 1
  • Dreptul penal al minorilor 1 - semestrul 1
  • Dreptul muncii I - semestrul 1
  • Drept internaţional privat - semestrul 1
  • Dreptul transporturilor - semestrul 1
  • Organizarea sistemului judiciar - semestrul 2
  • Dreptul comertului international II - semestrul 2
  • Dreptul concurentei comerciale - semestrul 2
  • Criminalistică - semestrul 2
  • Dreptul muncii II - semestrul 2
  • Jurisdicţii constituţionale comparate - semestrul 2
  • Drept bancar şi valutar - semestrul 2
  • Drept procesual civil II - semestrul 2
  • Executare silită civilă - semestrul 2
  • Practica la instanţele judecătoreşti 2 - semestrul 2
  • Drept execuţional penal - semestrul 2
  • Dreptul societăţilor comerciale - semestrul 2
  • Elemente de drept privat din legislaţia ţărilor europene - semestrul 2
  • Dreptul concurenţei - semestrul 2
  • Medicină legală - semestrul 2
  • Instituţii de drept procesual comp - semestrul 2
  • Dreptul pieţelor de capital - semestrul 2
  • Dreptul penal al minorilor - semestrul 2
  • Arbitraj privat - semestrul 2
  • Dreptul securității sociale - semestrul 2
 • Specializarea: Drept, anul 4 - planul de învățământ  
  Tutore: telefon: mail:
  • Drept procesual civil I - semestrul 1
  • Drept institutional bancar - semestrul 1
  • Drept judiciar comparat - semestrul 1
  • Dreptul comunitar al afacerilor - semestrul 1
  • Practica la instanţele judecătoreşti 1 - semestrul 1
  • Drept execuţional penal 1 - semestrul 1
  • Dreptul asigurărilor (civile și comerciale) - semestrul 1
  • Medicină legală 1 - semestrul 1
  • Dreptul comerţului internaţional I - semestrul 1
  • Jurisdicţii constituţionale comparate 1 - semestrul 1
  • Dreptul penal al minorilor 1 - semestrul 1
  • Dreptul muncii I - semestrul 1
  • Drept internaţional privat - semestrul 1
  • Dreptul transporturilor - semestrul 1
  • Organizarea sistemului judiciar - semestrul 2
  • Dreptul comertului international II - semestrul 2
  • Dreptul concurentei comerciale - semestrul 2
  • Criminalistică - semestrul 2
  • Dreptul muncii II - semestrul 2
  • Jurisdicţii constituţionale comparate - semestrul 2
  • Drept bancar şi valutar - semestrul 2
  • Drept procesual civil II - semestrul 2
  • Executare silită civilă - semestrul 2
  • Practica la instanţele judecătoreşti 2 - semestrul 2
  • Drept execuţional penal - semestrul 2
  • Dreptul societăţilor comerciale - semestrul 2
  • Elemente de drept privat din legislaţia ţărilor europene - semestrul 2
  • Dreptul concurenţei - semestrul 2
  • Medicină legală - semestrul 2
  • Instituţii de drept procesual comp - semestrul 2
  • Dreptul pieţelor de capital - semestrul 2
  • Dreptul penal al minorilor - semestrul 2
  • Arbitraj privat - semestrul 2
  • Dreptul securității sociale - semestrul 2