Anul universitar: 2017/2018
Utilizator:Vizitator

Bine ati venit pe pagina personala! Sunteti inscris/insrisa la urmatoarele programe de studii:
 • Specializarea: Management, anul 3 - planul de învățământ  
  Tutore: telefon: mail:
  • Managementul resureselor umane - semestrul 1
  • Practica - semestrul 1
  • Sisteme ERP - semestrul 1
  • Managementul inovarii - semestrul 1
  • Drept comunitar - semestrul 1
  • Management strategic - semestrul 1
  • Cercetări de marketing - semestrul 1
  • Informatică managerială - semestrul 1
  • Managementul serviciilor - semestrul 1
  • Analiză economico financiară - semestrul 1
  • Proiecte economice - semestrul 2
  • Management comparat - semestrul 2
  • Analiza informatiilor in SPSS - semestrul 2
  • B2B marketing - semestrul 2
  • Ecotehnologie - semestrul 2
  • Managementul productiei - semestrul 2
  • Managementul IMM-urilor - semestrul 2
  • Elaborarea lucrarii de licenta - semestrul 2
  • Metode cantitative în management - semestrul 2
  • Management public - semestrul 2
  • Management financiar - semestrul 2
  • Practica - semestrul 2
 • Specializarea: Management, anul 3 - planul de învățământ  
  Tutore: telefon: mail:
  • Managementul resureselor umane - semestrul 1
  • Practica - semestrul 1
  • Sisteme ERP - semestrul 1
  • Managementul inovarii - semestrul 1
  • Drept comunitar - semestrul 1
  • Management strategic - semestrul 1
  • Cercetări de marketing - semestrul 1
  • Informatică managerială - semestrul 1
  • Managementul serviciilor - semestrul 1
  • Analiză economico financiară - semestrul 1
  • Proiecte economice - semestrul 2
  • Management comparat - semestrul 2
  • Analiza informatiilor in SPSS - semestrul 2
  • B2B marketing - semestrul 2
  • Ecotehnologie - semestrul 2
  • Managementul productiei - semestrul 2
  • Managementul IMM-urilor - semestrul 2
  • Elaborarea lucrarii de licenta - semestrul 2
  • Metode cantitative în management - semestrul 2
  • Management public - semestrul 2
  • Management financiar - semestrul 2
  • Practica - semestrul 2
 • Specializarea: Expertiza contabila si audit-B08, anul 1 - planul de învățământ  
  Tutore: telefon: mail:
  • Contabilitate fiscală aprofundată - semestrul 1
  • Relatiile firmei cu institutiile publice - semestrul 1
  • Standarde de audit financiar - semestrul 1
  • Sisteme contabile comparate - semestrul 1
  • Doctrină şi deontologie profesională - semestrul 1
  • Metodologia evaluării întreprinderii - semestrul 2
  • Utilizarea sistemelor informatice economice - semestrul 2
  • Contabilitatea operaţiunilor speciale - semestrul 2
  • Politici şi previziuni financiare - semestrul 2
  • Analiză economico financiară aprofundată - semestrul 2
 • Specializarea: Inginerie economica in domeniul mecanic, anul 1 - planul de învățământ  
  Tutore: telefon: mail:
  • Management general - semestrul 1
  • Comunicare profesională - semestrul 1
  • Etică profesională - semestrul 1
  • Informatică aplicată I - semestrul 1
  • Fizică - semestrul 1
  • Limba germană I - semestrul 1
  • Educatie fizica și sport 1 - semestrul 1
  • Programarea calculatoarelor şi limbaje I - semestrul 1
  • Limba engleză I - semestrul 1
  • Algebră liniară geometrie analitică şi diferenţială - semestrul 1
  • Chimie - semestrul 1
  • Geometrie descriptivă - semestrul 1
  • Matematică generalp - semestrul 1
  • Educatie fizica și sport 2 - semestrul 2
  • Marketing - semestrul 2
  • Informatică aplicată II - semestrul 2
  • Limba germană II - semestrul 2
  • Bazele economiei 2 - semestrul 2
  • Mecanică 2 - semestrul 2
  • Limba engleză II - semestrul 2
  • Analiză matematică - semestrul 2
  • Programarea calculatoarelor şi limbaje II - semestrul 2
  • Desen tehnic şi infografică - semestrul 2
  • Marketing general - semestrul 2
  • Studiul materialelor - semestrul 2
  • Fizică generală - semestrul 2
 • Specializarea: Contabilitate si Informatica de Gestiune, anul 1 - planul de învățământ  
  Tutore: telefon: mail:
  • Microeconomie - semestrul 1
  • Limbă străină 1.1 franceză - semestrul 1
  • Educatie fizica 1 - semestrul 1
  • Finanţe - semestrul 1
  • Limbă străină 1.1 germană - semestrul 1
  • Informatică - semestrul 1
  • Practica - semestrul 1
  • Bazele contabilităţii - semestrul 1
  • Matematică aplicată în economie - semestrul 1
  • Istorie economică - semestrul 1
  • Limbă străină 1.1 engleză - semestrul 1
  • Economie europeana - semestrul 2
  • Limbă străină 1.2 franceză - semestrul 2
  • Limbă străină 1.2 germană - semestrul 2
  • Educatie fizica 2 - semestrul 2
  • Limbă străină 1.2 engleză - semestrul 2
  • Macroeconomie - semestrul 2
  • Statistică economică - semestrul 2
  • Contabilitate financiară I - semestrul 2
  • Dreptul afacerilor - semestrul 2
  • Baze de date - semestrul 2
  • Finante publice - semestrul 2
  • Practica - semestrul 2
 • Specializarea: Administratie publica, anul 1 - planul de învățământ  
  Tutore: telefon: mail:
  • Teoria generală a dreptului - semestrul 1
  • Istoria administraţiei publice - semestrul 1
  • Istoria şi reformele Constituţiei - semestrul 1
  • Bazele ştiinţei politice - semestrul 1
  • Educație fizică 1 - semestrul 1
  • Criminologie - semestrul 1
  • Limba straină I - semestrul 1
  • Sociologie juridică - semestrul 1
  • Economie - semestrul 1
  • Drept civil (Partea generală) - semestrul 1
  • Drept constituţional şi instituţii politice I - semestrul 1
  • Logică şi teoria argumentării - semestrul 2
  • Probleme actuale ale integrării europene - semestrul 2
  • Demografie şi metode de investigare socială - semestrul 2
  • Educație fizică 2 - semestrul 2
  • Etnologie juridică - semestrul 2
  • Limba straină II - semestrul 2
  • Drept internaţional public - semestrul 2
  • Bazele administraţiei publice - semestrul 2
  • Management general - semestrul 2
  • Drept penal - semestrul 2
  • Drept civil II Drepturi reale - semestrul 2
  • Drept constituţional şi instituţii politice II - semestrul 2
  • Drept internaţional public.Organizatii si relatii internationale - semestrul 2
 • Specializarea: Administratie publica, anul 3 - planul de învățământ  
  Tutore: telefon: mail:
  • Procedură civilă - semestrul 1
  • Contencios administrativ - semestrul 1
  • Procedură penală - semestrul 1
  • Dreptul transporturilor - semestrul 1
  • Dreptul Uniunii Europene II - semestrul 1
  • Drept internaţional privat - semestrul 1
  • Birotică corespondentă şi teh de secretariat - semestrul 1
  • Drept execuţional penal - semestrul 1
  • Dreptul muncii şi securităţii sociale I - semestrul 1
  • Managementul resurselor umane - semestrul 1
  • Drepturile consumatorilor - semestrul 1
  • Drept comunitar european II - semestrul 1
  • Drept comercial - semestrul 1
  • Drept bancar şi valutar - semestrul 2
  • Dreptul proprietăţii intelectuale - semestrul 2
  • Practica în administraţie - semestrul 2
  • Proceduri civile şi administrative speciale - semestrul 2
  • Protecţia copilului şi a altor categ de persoane - semestrul 2
  • Dreptul muncii şi securităţii sociale II - semestrul 2
  • Dreptul mediului - semestrul 2
  • Protecţia internaţională a drepturilor omului - semestrul 2
  • Comunicare şi relaţii publice - semestrul 2
  • Drept comunitar al afacerilor - semestrul 2
 • Specializarea: Drept, anul 4 - planul de învățământ  
  Tutore: telefon: mail:
  • Drept procesual civil I - semestrul 1
  • Drept institutional bancar - semestrul 1
  • Drept judiciar comparat - semestrul 1
  • Dreptul comunitar al afacerilor - semestrul 1
  • Practica la instanţele judecătoreşti 1 - semestrul 1
  • Drept execuţional penal 1 - semestrul 1
  • Dreptul asigurărilor (civile și comerciale) - semestrul 1
  • Medicină legală 1 - semestrul 1
  • Dreptul comerţului internaţional I - semestrul 1
  • Jurisdicţii constituţionale comparate 1 - semestrul 1
  • Dreptul penal al minorilor 1 - semestrul 1
  • Dreptul muncii I - semestrul 1
  • Drept internaţional privat - semestrul 1
  • Dreptul transporturilor - semestrul 1
  • Organizarea sistemului judiciar - semestrul 2
  • Dreptul comertului international II - semestrul 2
  • Dreptul concurentei comerciale - semestrul 2
  • Criminalistică - semestrul 2
  • Dreptul muncii II - semestrul 2
  • Jurisdicţii constituţionale comparate - semestrul 2
  • Drept bancar şi valutar - semestrul 2
  • Drept procesual civil II - semestrul 2
  • Executare silită civilă - semestrul 2
  • Practica la instanţele judecătoreşti 2 - semestrul 2
  • Drept execuţional penal - semestrul 2
  • Dreptul societăţilor comerciale - semestrul 2
  • Elemente de drept privat din legislaţia ţărilor europene - semestrul 2
  • Dreptul concurenţei - semestrul 2
  • Medicină legală - semestrul 2
  • Instituţii de drept procesual comp - semestrul 2
  • Dreptul pieţelor de capital - semestrul 2
  • Dreptul penal al minorilor - semestrul 2
  • Arbitraj privat - semestrul 2
  • Dreptul securității sociale - semestrul 2
 • Specializarea: Management, anul 1 - planul de învățământ  
  Tutore: telefon: mail:
  • Microeconomie - semestrul 1
  • Limbă străină pentru afaceri 1.1 franceză - semestrul 1
  • Limbă străină pentru afaceri 1.1 germană - semestrul 1
  • Educatie fizica 1 - semestrul 1
  • Dreptul afacerilor - semestrul 1
  • Practica - semestrul 1
  • Matematica aplicată în economie - semestrul 1
  • Bazele contabilităţii - semestrul 1
  • Informatică - semestrul 1
  • Marketing - semestrul 1
  • Limbă străină pentru afaceri 1.1 engleză - semestrul 1
  • Educatie fizica 2 - semestrul 2
  • Practica - semestrul 2
  • Economie europeană - semestrul 2
  • Limbă străină pentru afaceri 1.2 engleză - semestrul 2
  • Limbă străină pentru afaceri 1.2 franceză - semestrul 2
  • Limbă străină pentru afaceri 1.2 germană - semestrul 2
  • Macroeconomie - semestrul 2
  • Antreprenoriat - semestrul 2
  • Management - semestrul 2
  • Istorie economică - semestrul 2
  • Comunicare de afaceri - semestrul 2
  • Economia intreprinderii - semestrul 2
 • Specializarea: Secretariat Departament ID IFR, anul 1 - planul de învățământ  
  Tutore: telefon: mail:
  • Specializarea: Drept, anul 2 - planul de învățământ  
   Tutore: telefon: mail:
   • Drept civil (drepturi reale) - semestrul 1
   • Vocabular juridic (italian, spaniol și german) - semestrul 1
   • Elemente de contabilitate - semestrul 1
   • Management public - semestrul 1
   • Dreptul Uniunii Europene I - semestrul 1
   • Sisteme de drept comparate - semestrul 1
   • Informatică - semestrul 1
   • Drept penal general I - semestrul 1
   • Drept administrativ I - semestrul 1
   • Drept internaţional public - semestrul 1
   • Drept Funciar - semestrul 1
   • Limba straină III - semestrul 1
   • Drept penal general II - semestrul 2
   • Informatică juridică - semestrul 2
   • Doctrine politice - semestrul 2
   • Dreptul Uniunii Europene II - semestrul 2
   • Educație fizică 3 - semestrul 2
   • Educație fizică 4 - semestrul 2
   • Vocabular juridic (italian şi spaniol) - semestrul 2
   • Publicitate imobiliară - semestrul 2
   • Drept constituţional comparat - semestrul 2
   • Drept comunitar european II - semestrul 2
   • Drept administrativ II - semestrul 2
   • Limba straină IV - semestrul 2
   • Etnologie juridică - semestrul 2
   • Drept comunitar european I - semestrul 2
   • Protecţia drepturilor omului - semestrul 2
   • Management public - semestrul 2
   • Drept civil. Teoria gen a obligaţiilor - semestrul 2
   • Criminologie - semestrul 2
   • Elemente de contabilitate - semestrul 2
  • Specializarea: Management, anul 3 - planul de învățământ  
   Tutore: telefon: mail:
   • Managementul resureselor umane - semestrul 1
   • Practica - semestrul 1
   • Sisteme ERP - semestrul 1
   • Managementul inovarii - semestrul 1
   • Drept comunitar - semestrul 1
   • Management strategic - semestrul 1
   • Cercetări de marketing - semestrul 1
   • Informatică managerială - semestrul 1
   • Managementul serviciilor - semestrul 1
   • Analiză economico financiară - semestrul 1
   • Proiecte economice - semestrul 2
   • Management comparat - semestrul 2
   • Analiza informatiilor in SPSS - semestrul 2
   • B2B marketing - semestrul 2
   • Ecotehnologie - semestrul 2
   • Managementul productiei - semestrul 2
   • Managementul IMM-urilor - semestrul 2
   • Elaborarea lucrarii de licenta - semestrul 2
   • Metode cantitative în management - semestrul 2
   • Management public - semestrul 2
   • Management financiar - semestrul 2
   • Practica - semestrul 2
   Anunturi la specializarea:Inginerie economica in domeniul mecanic
  • toate anunturile
   Anunturi la specializarea:Contabilitate si Informatica de Gestiune
  • toate anunturile