Anul universitar: 2017/2018
Utilizator:Vizitator

Bine ati venit pe pagina personala! Sunteti inscris/insrisa la urmatoarele programe de studii:
 • Specializarea: Management, anul 2 - planul de învățământ  
  Tutore: telefon: mail:
  • Finanţe - semestrul 1
  • Limbă străină de afaceri 1.3 germană - semestrul 1
  • Managementul aprovizionării - semestrul 1
  • Statistică - semestrul 1
  • Managementul calitaţii - semestrul 1
  • Educatie fizica 3 - semestrul 1
  • Limbă străină de afaceri 1.3 engleza - semestrul 1
  • Comportament organizaţional - semestrul 1
  • Management internaţional - semestrul 1
  • Limbă străină de afaceri 1.3 franceză - semestrul 1
  • Educatie fizica 4 - semestrul 2
  • Limbă străină în afaceri 1.4 germană - semestrul 2
  • Limbă străină în afaceri 1.4 engleza - semestrul 2
  • Limbă străină de afaceri 1.4 franceză - semestrul 2
  • Contabilitate financiară - semestrul 2
  • Practică de specialitate - semestrul 2
  • Tranzacţii comerciale - semestrul 2
  • Managementul desfacerii - semestrul 2
  • Managementul investiţiilor - semestrul 2
  • Tehnici de negociere - semestrul 2
  • Finanţele firmei - semestrul 2
  • Econometrie - semestrul 2
 • Specializarea: Drept, anul 2 - planul de învățământ  
  Tutore: telefon: mail:
  • Drept civil (drepturi reale) - semestrul 1
  • Vocabular juridic (italian, spaniol și german) - semestrul 1
  • Elemente de contabilitate - semestrul 1
  • Management public - semestrul 1
  • Dreptul Uniunii Europene I - semestrul 1
  • Sisteme de drept comparate - semestrul 1
  • Informatică - semestrul 1
  • Drept penal general I - semestrul 1
  • Drept administrativ I - semestrul 1
  • Drept internaţional public - semestrul 1
  • Drept Funciar - semestrul 1
  • Limba straină III - semestrul 1
  • Drept penal general II - semestrul 2
  • Informatică juridică - semestrul 2
  • Doctrine politice - semestrul 2
  • Dreptul Uniunii Europene II - semestrul 2
  • Educație fizică 3 - semestrul 2
  • Educație fizică 4 - semestrul 2
  • Vocabular juridic (italian şi spaniol) - semestrul 2
  • Publicitate imobiliară - semestrul 2
  • Drept constituţional comparat - semestrul 2
  • Drept comunitar european II - semestrul 2
  • Drept administrativ II - semestrul 2
  • Limba straină IV - semestrul 2
  • Etnologie juridică - semestrul 2
  • Drept comunitar european I - semestrul 2
  • Protecţia drepturilor omului - semestrul 2
  • Management public - semestrul 2
  • Drept civil. Teoria gen a obligaţiilor - semestrul 2
  • Criminologie - semestrul 2
  • Elemente de contabilitate - semestrul 2
 • Specializarea: Drept, anul 3 - planul de învățământ  
  Tutore: telefon: mail:
  • Drept civil. Contracte speciale - semestrul 1
  • Probleme actuale ale integrării europene - semestrul 1
  • Drept penal infracţiuni prev în legi speciale - semestrul 1
  • Drept umanitar - semestrul 1
  • Drept diplomatic şi consular - semestrul 1
  • Practica la parchetele - instanțele judecătorești - semestrul 1
  • Drept comercial I - semestrul 1
  • Drept medical - semestrul 1
  • Drept penal special I - semestrul 1
  • Drept procesual penal I - semestrul 1
  • Dreptul familiei - semestrul 1
  • Drept financiar I - semestrul 1
  • Dreptul mediului - semestrul 1
  • Drept procesual penal II - semestrul 2
  • Drept umanitar - semestrul 2
  • Dreptul familiei - semestrul 2
  • Drept financiar II - semestrul 2
  • Drept civil. Succesiuni - semestrul 2
  • Dreptul Uniunii Europene II - semestrul 2
  • Dreptul internetului - semestrul 2
  • Organizaţii financiare internaţionale - semestrul 2
  • Protecţia drepturilor omului - semestrul 2
  • Drept comercial II - semestrul 2
  • Dreptul proprietăţii intelectuale - semestrul 2
  • Practica la parchetele - instanțele judecătorești 2 - semestrul 2
  • Drept diplomatic şi consular - semestrul 2
  • Probleme actuale ale integrării euro-atlantice - semestrul 2
  • Drept penal infracţiuni prev în legi speciale - semestrul 2
  • Drept penal special II - semestrul 2
  • Drept vamal - semestrul 2
  • Protecţia copilului şi a altor categorii de persoane - semestrul 2
  • Dreptul noilor tehnologii - semestrul 2
 • Specializarea: Drept, anul 4 - planul de învățământ  
  Tutore: telefon: mail:
  • Drept procesual civil I - semestrul 1
  • Drept institutional bancar - semestrul 1
  • Drept judiciar comparat - semestrul 1
  • Dreptul comunitar al afacerilor - semestrul 1
  • Practica la instanţele judecătoreşti 1 - semestrul 1
  • Drept execuţional penal 1 - semestrul 1
  • Dreptul asigurărilor (civile și comerciale) - semestrul 1
  • Medicină legală 1 - semestrul 1
  • Dreptul comerţului internaţional I - semestrul 1
  • Jurisdicţii constituţionale comparate 1 - semestrul 1
  • Dreptul penal al minorilor 1 - semestrul 1
  • Dreptul muncii I - semestrul 1
  • Drept internaţional privat - semestrul 1
  • Dreptul transporturilor - semestrul 1
  • Organizarea sistemului judiciar - semestrul 2
  • Dreptul comertului international II - semestrul 2
  • Dreptul concurentei comerciale - semestrul 2
  • Criminalistică - semestrul 2
  • Dreptul muncii II - semestrul 2
  • Jurisdicţii constituţionale comparate - semestrul 2
  • Drept bancar şi valutar - semestrul 2
  • Drept procesual civil II - semestrul 2
  • Executare silită civilă - semestrul 2
  • Practica la instanţele judecătoreşti 2 - semestrul 2
  • Drept execuţional penal - semestrul 2
  • Dreptul societăţilor comerciale - semestrul 2
  • Elemente de drept privat din legislaţia ţărilor europene - semestrul 2
  • Dreptul concurenţei - semestrul 2
  • Medicină legală - semestrul 2
  • Instituţii de drept procesual comp - semestrul 2
  • Dreptul pieţelor de capital - semestrul 2
  • Dreptul penal al minorilor - semestrul 2
  • Arbitraj privat - semestrul 2
  • Dreptul securității sociale - semestrul 2
 • Specializarea: TDDH, anul 4 - planul de învățământ  
  Tutore: telefon: mail:
  • Ingineria zăcămintelor de hidrocarburi 1 - semestrul 1
  • Transportul fluidelor multifazice - semestrul 1
  • Exploatarea sondelor marina - semestrul 1
  • Proiectare asist. de calc. a sistemelor e transp. şi distribuţie 1 - semestrul 1
  • Echipamente şi utilaje în ind. gazelor naturale 1 - semestrul 1
  • Distribuirea fluidelor în reţele de conducte 1 - semestrul 1
  • Depozitarea fluidelor 1 - semestrul 1
  • Transportul gazelor 1 - semestrul 1
  • Mentenanța sistemelor de conducte - semestrul 2
  • Dispecerizarea sistemelor de transport - semestrul 2
  • Practică pentru elaborare proiect de diplomă 2 - semestrul 2
  • Reabilitarea structurilor gazeifere 2 - semestrul 2
  • Achiziţionarea şi prelucrarea automată a datelor 2 - semestrul 2
  • Tratarea apei 2 - semestrul 2
  • Economisirea gazelor naturale 2 - semestrul 2
  • Protecţia mediului 2 - semestrul 2
  • Managementul calităţii 2 - semestrul 2
  • Evaluarea zăcămintelor de gaze - semestrul 2
 • Specializarea: Administratie publica, anul 1 - planul de învățământ  
  Tutore: telefon: mail:
  • Teoria generală a dreptului - semestrul 1
  • Istoria administraţiei publice - semestrul 1
  • Istoria şi reformele Constituţiei - semestrul 1
  • Bazele ştiinţei politice - semestrul 1
  • Educație fizică 1 - semestrul 1
  • Criminologie - semestrul 1
  • Limba straină I - semestrul 1
  • Sociologie juridică - semestrul 1
  • Economie - semestrul 1
  • Drept civil (Partea generală) - semestrul 1
  • Drept constituţional şi instituţii politice I - semestrul 1
  • Logică şi teoria argumentării - semestrul 2
  • Probleme actuale ale integrării europene - semestrul 2
  • Demografie şi metode de investigare socială - semestrul 2
  • Educație fizică 2 - semestrul 2
  • Etnologie juridică - semestrul 2
  • Limba straină II - semestrul 2
  • Drept internaţional public - semestrul 2
  • Bazele administraţiei publice - semestrul 2
  • Management general - semestrul 2
  • Drept penal - semestrul 2
  • Drept civil II Drepturi reale - semestrul 2
  • Drept constituţional şi instituţii politice II - semestrul 2
  • Drept internaţional public.Organizatii si relatii internationale - semestrul 2
 • Specializarea: Management, anul 1 - planul de învățământ  
  Tutore: telefon: mail:
  • Microeconomie - semestrul 1
  • Limbă străină pentru afaceri 1.1 franceză - semestrul 1
  • Limbă străină pentru afaceri 1.1 germană - semestrul 1
  • Educatie fizica 1 - semestrul 1
  • Dreptul afacerilor - semestrul 1
  • Practica - semestrul 1
  • Matematica aplicată în economie - semestrul 1
  • Bazele contabilităţii - semestrul 1
  • Informatică - semestrul 1
  • Marketing - semestrul 1
  • Limbă străină pentru afaceri 1.1 engleză - semestrul 1
  • Educatie fizica 2 - semestrul 2
  • Practica - semestrul 2
  • Economie europeană - semestrul 2
  • Limbă străină pentru afaceri 1.2 engleză - semestrul 2
  • Limbă străină pentru afaceri 1.2 franceză - semestrul 2
  • Limbă străină pentru afaceri 1.2 germană - semestrul 2
  • Macroeconomie - semestrul 2
  • Antreprenoriat - semestrul 2
  • Management - semestrul 2
  • Istorie economică - semestrul 2
  • Comunicare de afaceri - semestrul 2
  • Economia intreprinderii - semestrul 2