În această perioadă se efctuează implementarea anului universitar 2016/2017. Pe perioada implementării nu este permis decât accesul directorilor de specializare în vederea postării de anunțuri.
Rugăm studenții să urmărească rubrica de anunțuri. Ne cerem scuze pentru această întrerupere a accesului la platforma e-Learning.

Departamentul pentru Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă

contact sesizari: dep.didu@ulbsibiu.ro
Director General:
profesor dr. Gligor Ciortea
 

MySeLF V 3.0


MySeLF V3.0 este platforma e-Learning utilizată de studenții Universității "Lucian Blaga" din Sibiu care sunt înscriși la forma de învățământ la distanță sau învățământ cu frecvență redusă.
 
 
 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN - Investeste in OAMENI!
Proiect „Excelenţă academică în învăţământul la distanţă şi învăţământul cu frecvenţă redusă – Un demers pentru calitate POSDRU/86/1.2/S/61878

Silviu Crăciunaș, Sibiu 2012